dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
PHƯƠNG PHÁP HỌC TOÁN LỚP 6

Toán học là môn khoa học, nghiên cứu về các số,các biểu thức, các khái niệm hình học rất trừu tượng và khô khan, có những phần các em đã được học, nhưng sau một thời gian ngắn các em lại quên. Để giải quyết tình trạng đó chúng ta phải có những phương pháp học tập phù hợp với bộ môn này.

Trước hết chúng ta tìm hiểu sơ lược qua chương trình toán lớp 6


CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6

      Chương trình toán 6 gồm có hai phần: Số và hình

Số: Gồm 3 chương:

      Chương I: Các em được tiếp tục ôn một số phần của số tự nhiên: Phân tích một số ra  thừa số nguyên tố, tính chất chia hết của một tổng Ước và bội của một số, Ươc chung, ước chung lớn nhất, bội chung, bội chung nhỏ nhất. Các bài toán thực tế trong phần tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN. Thêm một số khái niệm về tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau, tập hợp rỗng. Giao của hai tập hợp.

      Chương II: Tập hợp số nguyên, các phép toán trên tập hợp các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế. Bội và ước của các số nguyên.

      Chương III: Phân số, các phép toán vế phân số. các bài toán đố liên quan về phân số.

Hình học: Gồm 2 chương

            Rất khác xa đối với cấp 1. Các hình hình học bắt đầu trừu tượng phải nắm vững kiến thức mới vận dụng giải bài tập.

      Chương I: Đoạn thẳng

      Chương II: Góc


PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:

Ở trường:

1) Lắng nghe lời thầy cô giảng

2) Kiến thức nào không hiểu thì hỏi liền, không dấu dốt

3) Làm bài tập thực hành, làm nhiều bài tập càng tốt nếu không hiểu thì có thể hỏi thầy cô.

Ở nhà:

1) Xem lại kiến thức vừa học xong buổi học ngày hôm đó

2) Soạn trước bài học cho tiết sau

3) Nắm thật vững các định nghĩa, định lý, tính chất, tiên đề, . . .

4) Có bài nào chưa nắm vững cách trình bày thì phải làm lại nhiều lần trong nháp hay trên bảng. Những phần nào còn yếu phải tập trung nhiều hơn.

5) Thường xuyên suy nghĩ nhiều cách giải của một bài toán.

6) Siêng năng làm bài tập nhà. Mỗi bài tập làm xong ta rút ra kinh nghiệm.

            Ở bạn:

Trao đổi với nhau các cách giải của một bài toán


 sshot-1_500


Theo Thái Kim Lan