dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

 - Hóa học là bộ môn khoa học thực nghiệm. Đặc điểm nổi bật trong khi học tập môn Hóa là việc coi trong thực hành thí nghiệm. Nhựng định luật cơ bản, những học thuyết và những kết luận của Hóa học đều dựa vào các sự kiện cụ thể.
- Môn Hóa có quan hệ liên môn với các môn Lý, Sinh, Địa, ….- Hóa học và các hóa chất có ảnh hưởng lớn đến đời sống, môi sinh, môi trường…  Những kiến thức cơ bản của chương trình Hóa THCS:
Nguyên tử – Phân tử – KHHHCông thức hóa học – Hóa trịPhương trình Hóa họcTính chất hóa học cơ bản của Oxi, Hidro, NướcDung dịch -  Cách tính C% và CMTính chất hóa học của: Oxi ; Axit ; Bazơ; Muối; Kim loại ; Phi kimĐiều kiện phản ứng trao đổiHọc thuyết về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơTính chất hóa học cơ bản của Hidro cabon có liên kết đơn, đôi, ba, thơm.Tính chất hóa học cơ bản của rượu ; axit; este. 
Phương pháp học tập hiệu quả:
- Hóa học chỉ có trong chương trình THCS bắt đầu từ lớp 8. Mặt khác, những phần kiến thức đầu tiên (nguyên tử, NTHH, phân tử, đơn chất, hợp chất, hóa trị…) lại khá trừu tượng … Vì thế có thể học sinh cảm thấy khó khăn trong việc hình dung và tiếp thu. Chính vì thế để có thể tránh những khó khăn trong giai đoạn đầu làm quen với môn Hóa, học sinh nên:
+ Nắm thật kĩ những định nghĩa trong SGK. Cố gắng cụ thể hóa những định nghĩa trừu tượng đó. Ví dụ: nguyên tử --> viên bi ; NTHH ð tập hợp nhiều viên bi giống nhau; phân tử ð nhiều viên bi (giống hay khác) gắn lại với nhau ; chất ð tập hợp nhiều nhóm viên bi đã gắn lại với nhau (các nhóm này giống nhau).
+ Nhớ hóa trị.
I: Na, K, Ag, Cl                        III: Al, Fe                        II: còn lại           
+ Làm nhiều bài tập luyện tập: qui tắc hóa trị, qui tắc đánh chéo hóa trị
ð các em sẽ thuộc hóa trị, quen với các CTHH.           
+ Tập thói quen viết nhiều PTHH  tương tự PTHH đã được GV cho ví dụ và nên viết đi viết lại nhiều lần .
Ví dụ:  Zn + 2HCl ð ZnCl2 + H2  ( ví dụ trên lớp)ð về nhà các em tập viết các PTHH: Na, K, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb  tác dụng với HCl, H2SO4 ð giúp em nhớ: cách viết PTHH, hóa trị, làm quen tất cả các PTHH có thể gặp.
+ Nhớ điều kiện phản ứng trao đổi, ứng dụng cẩn thận trong từng phương trình cụ thể mà mình viết ð dần dần sẽ tạo thành thói quen, giúp các em không viết sai PTHH và tập luyện tính cẩn thận khi làm bài.
+ Học thuộc các công thức chuyển đổi n, m, M, V và các nồng độ dung dịch C% và CM. Nhớ cụ thể đơn vị. Làm nhiều bài tập, nắm nguyên tắc làm bài: viết và cân bằng PTHH (quan trọng nhất) ð đổi các dữ kiện của đề ra số mol ð nhận xét dạng bài (đủ, thừa đủ, hỗn hợp, nhiều PTHH liên tiếp….) ð sử dụng các số mol để tính toán các yêu cầu của đề bài.
+ Với Hóa hữu cơ, nắm các nguyên tắc viết cấu tạo phân tử. Tập viết các công thức đơn giản.
+ Nắm các tính chất đặc trưng của Hidro cacbon có liên kết đơn, đôi, ba…Chú ý viết các PTHH ở 3 dạng: CTCT, CTCT TG, CTPT.
+ Áp dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng trong tự nhiên. Ví dụ: hiện tượng ma trơi (sự tự bốc cháy), hiện tượng nổ các hầm mỏ (metan tạo hỗn hợp nổ với oxi), lọc nước ( tính hấp phụ của than hoạt tính), nước đá khô ( CO2), nhựa PE , đất đèn làm chín trái cây (C2H2), …..
 Chúc các em luôn say mê, yêu thích và thành côngtrong việc học tập môn Hóa Học.