dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

 Tháng

Tuần Thứ/ngày Chủ nhật Công việc chính
Biên chế Thực học Hai Ba Năm Sáu Bảy
8                 1  
1   2 3 4 5 6 7 8 Học sinh khối 6,7,8 thi lại
2   9 10 11 12 13 14 15 Tựu trường, ôn tập, lao động (09/8-20/8)
3   16 17 18 19 20 21 22  
4 1 23 24 25 26 27 28 29 Bắt đầu học kỳ I (23), tập huấn CM (24,26)
5 2 30 31            
9 5 2     1 2 3 4 5 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9; Khai giảng năm học mới 2010-2011 (05/9)
6 3 6 7 8 9 10 11 12 Khảo sát đầu năm (06-11); Thi VHCT vòng trường (12)
7 4 13 14 15 16 17 18 19 Thảo luận dự thảo kế hoạch (23,34); Thi MTBT9 vòng trường (19)
8 5 20 21 22 23 24 25 26 Hội nghị CNVC (25); Thi HSG9 vòng trường (26)
9 6 27 28 29 30        
10 9 6         1 2 3 Khai mạc thi GVG vòng trường
10 7 4 5 6 7 8 9 10 Thi văn hay chữ tốt vòng huyện
11 8 11 12 13 14 15 16 17  
12 9 18 19 20 21 22 23 24 Khảo sát chất lượng GKI (09-23/10); Thi VHCT9 vòng tỉnh (24/10)
13 10 25 26 27 28 29 30 31  
11 14 11 1 2 3 4 5 6 7  
15 12 8 9 10 11 12 13 14  
16 13 15 16 17 18 19 20 21 Tổ chức Lễ 20/11 (chiều 14 giờ); Thi HSG MTBT lớp 9 vòng huyện
17 14 22 23 24 25 26 27 28  
18 15 29 30            
12 18 15     1 2 3 4 5  
19 16 6 7 8 9 10 11 12 Thi HSG MTBT lớp 9 vòng tỉnh
20 17 13 14 15 16 17 18 19 Kiểm tra chất lượng HKI
21 18 20 21 22 23 24 25 26  
22 19 27 28 29 30 31     Kết thúc học kì I
01/ 2011 22 19           1 2 SƠ KẾT HỌC KÌ I
23 20 3 4 5 6 7 8 9 Bắt đầu học kì II (3/01), thi HSG9 cấp huyện (09/01)
24 21 10 11 12 13 14 15 16  
25 22 17 18 19 20 21 22 23  
26 23 24 25 26 27 28 29 30  
27 24 31             Nghỉ tết Nguyên đán Tân Mão 11 ngày 
02 27 24   1 2 3 4 5 6 (Từ ngày 31/01 - 10/02/2011)
28 25 7 8 9 10 11 12 13 (Nhằm ngày 28 tháng chạp đến mùng 08 tết)
29 26 14 15 16 17 18 19 20  
30 27 21 22 23 24 25 26 27  
31 28 28              
3 31 28   1 2 3 4 5 6  
32 29 7 8 9 10 11 12 13 Tổ chức giao lưu bóng đá giải Tứ hùng
33 30 14 15 16 17 18 19 20 Khảo sát chất lượng GKII (14-19/3); Thi HSG9 vòng tỉnh (20/3)
34 31 21 22 23 24 25 26 27 Tổ chức Lễ 26/3, dạy bù vào 27/3
35 32 28 29 30 31        
4 35 32         1 2 3  
36 33 4 5 6 7 8 9 10  
37 34 11 12 13 14 15 16 17 Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âl)
38 35 18 19 20 21 22 23 24  
39 36 25 26 27 28 29 30   Nghỉ lễ 30/4
5 39 36             1  
40 37 2 3 4 5 6 7 8 Kiểm tra chất lượng HKII
41 38 9 10 11 12 13 14 15  
42 39 16 17 18 19 20 21 22 Kết thúc học kỳ II
43   23 24 25 26 27 28 29 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 - 2011
44   30 31            
6 45       1 2 3 4 5  
46   6 7 8 9 10 11 12 Xét công nhận TNTHCS
47   13 14 15 16 17 18 19  
48   20 21 22 23 24 25 26  
49   27 28 29 30        

Download tai day http://www.mediafire.com/file/n42x3lnzkyo3hqo/Thoi_gian.xls