dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

    Thực hiện theo Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, Phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau.

     Nay hiệu trưởng trường THCS thị trấn Trần Văn Thời thông báo đến phụ huynh và học sinh thời gian tựu trường như sau:

     1. Học sinh đăng ký ôn tập và thi lại:

     Ngày đăng ký: 02/8/2010, tại Văn phòng trường (gặp thầy Sum)

     Ngày ôn tập: Từ 04/8 - 06/8/2010

     Ngày thi lại: 07/8/2010

    2. Học sinh các lớp 6,7,8,9 nộp tiền học phí (72000đ) từ ngày 01/8/2010 - 07/8/2010

     3. Thông báo biên chế lớp và giáo viên chủ nhiệm nhận lớp ngày 09/8/2010

     4. Học sinh tập trung học nội quy và cách học các môn học ngày 10/8-14/8/2010

     5. Học sinh lao động ngày 16/8 - 20/8/2010

     6. Học sinh học chính thức ngày đầu tiên ngày 23/8/2010.

     Đề nghị học sinh chú ý và thực hiện đúng thời gian thông báo./.

     Nơi nhận:                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đài truyền thanh (nhờ TT);  

- Web trường;

- Lưu: VT.

                                                      Nguyễn Hoàng Phương